Bosnisk nummer fra 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Null Nula -
1 Ett Jedan -
2 To Dva -
3 Tre Tri -
4 Fire četiri -
5 Fem Pet -
6 Seks šest -
7 Sju Sedam -
8 åtte Osam -
9 Ni Devet -
10 Ti Deset -
11 Elleve Jedanaest -
12 Tolv Dvanaest -
13 Tretten Trinaest -
14 Fjorten četrnaest -
15 Femten Petnaest -
16 Seksten šesnaest -
17 Seventeen Sedamnaesti -
18 Atten Osamnaest -
19 Nitten Devetnaest -
20 Tjue Dvadeset -
21 Tjueen Dvadeset jedan -
22 Tjueto Dvadeset dve -
23 Tjuetre Dvadeset tri -
24 Tjuefire Dvadeset četiri -
25 Tjuefem Dvadeset pet -
26 Tjueseks Dvadeset šest -
27 Tjue sju Dvadeset sedam -
28 Tjueåtte Dvadeset osam -
29 Tjueni Dvadeset devet -
30 Tretti Trideset -
31 Trettien Trideset jedan -
32 Tretti to Trideset dva -
33 Trettitre Trideset tri -
34 Trettifire Trideset četiri -
35 Trettifem Trideset pet -
36 Trettiseks Trideset šest -
37 Trettisyv Trideset sedam -
38 Trettiåtte Trideset osam -
39 Tretti ni Trideset devet -
40 Førti četrdeset -
41 Førti ett Četrdeset jedan -
42 Førtito Četrdeset dva -
43 Førtitre Četrdeset tri -
44 Førti fire Četrdeset četiri -
45 Førtifem Četrdeset pet -
46 Førti seks Četrdeset šest -
47 Førti syv Četrdeset sedam -
48 Førtiåtte Četrdeset osam -
49 Førti ni Četrdeset devet -
50 Femti Pedeset -
51 Femtien Pedeset jedan -
52 Femtito Pedeset dva -
53 Femtitre Pedeset tri -
54 Femtifire Pedeset četiri -
55 Femtifem Pedeset pet -
56 Femtiseks Pedeset šest -
57 Femti sju Pedeset sedam -
58 Femtiåtte Pedeset osam -
59 Femtini Pedeset devet -
60 Seksti šezdeset -
61 Sekstien Šezdeset jedan -
62 Sekstito Šezdeset dva -
63 Sekstitre Šezdeset tri -
64 Sekstifire Šezdeset četiri -
65 Sekstifem Šezdeset pet -
66 Sekstiseks Šezdeset šest -
67 Sekstisju Šezdeset sedam -
68 Sekstiåtte Šezdeset osam -
69 Sekstini Šezdeset devet -
70 Sytti Sedamdeset -
71 Syttiett Sedamdeset jedan -
72 Syttito Sedamdeset dva -
73 Sytti tre Sedamdeset tri -
74 Syttifire Sedamdeset četiri -
75 Syttifem Sedamdeset pet -
76 Syttiseks Sedamdeset šest -
77 Seventy Seven Sedamdeset sedam -
78 Sytti åtte Sedamdeset osam -
79 Syttini Sedamdeset devet -
80 åtti Osamdeset -
81 åttien Osamdeset jedan -
82 åttito Osamdeset dva -
83 åttitre Osamdeset tri -
84 åtti fire Osamdeset četiri -
85 åttifem Osamdeset pet -
86 åttiseks Osamdeset šest -
87 åtti sju Osamdeset sedam -
88 åttiåtte Osamdeset osam -
89 åtti ni Osamdeset devet -
90 Ninety Devedeset -
91 Nitti ett Devedeset jedan -
92 Nittito Devedeset dva -
93 Nitti tre Devedeset tri -
94 Nittifire Devedeset četiri -
95 Nittifem Devedeset pet -
96 Nitti seks Devedeset šest -
97 Nitti sju Devedeset sedam -
98 Nittiåtte Devedeset osam -
99 Nittini Devedeset devet -
100 Ett hundre Sto -