Czech nummer fra 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Null Nula
1 Ett Jeden
2 To Dvě
3 Tre Tři
4 Fire čtyři
5 Fem Pět
6 Seks šest
7 Sju Sedm
8 åtte Osm
9 Ni Devět
10 Ti Deset
11 Elleve Jedenáct
12 Tolv Dvanáct
13 Tretten Třináct
14 Fjorten čtrnáct
15 Femten Patnáct
16 Seksten šestnáct
17 Seventeen Sedmnáct
18 Atten Osmnáct
19 Nitten Devatenáct
20 Tjue Dvacet
21 Tjueen Dvacet jedna
22 Tjueto Dvacet dva
23 Tjuetre Dvacet tři
24 Tjuefire Dvacet čtyři
25 Tjuefem Dvacet pět
26 Tjueseks Dvacet šest
27 Tjue sju Dvacet sedm
28 Tjueåtte Dvacet osm
29 Tjueni Dvacet devět
30 Tretti Třicet
31 Trettien Třicet jedna
32 Tretti to Třicet dva
33 Trettitre Třicet tři
34 Trettifire Třicet čtyři
35 Trettifem Třicet pět
36 Trettiseks Třicet šest
37 Trettisyv Třicet sedm
38 Trettiåtte Třicet osm
39 Tretti ni Třicet devět
40 Førti Čtyřicet
41 Førti ett Čtyřicet jedna
42 Førtito Čtyřicet dva
43 Førtitre Čtyřicet tři
44 Førti fire Čtyřicet čtyři
45 Førtifem Čtyřicet pět
46 Førti seks Čtyřicet šest
47 Førti syv Čtyřicet sedm
48 Førtiåtte Čtyřicet osm
49 Førti ni Čtyřicet devět
50 Femti Padesát
51 Femtien Padesát jedna
52 Femtito Padesát dva
53 Femtitre Padesát tři
54 Femtifire Padesát čtyři
55 Femtifem Padesát pět
56 Femtiseks Padesát šest
57 Femti sju Padesát sedm
58 Femtiåtte Padesát osm
59 Femtini Padesát devět
60 Seksti Šedesát
61 Sekstien Šedesát jedna
62 Sekstito Šedesát dva
63 Sekstitre Šedesát tři
64 Sekstifire Šedesát čtyři
65 Sekstifem Šedesát pět
66 Sekstiseks Sixty six
67 Sekstisju Šedesát sedm
68 Sekstiåtte Šedesát osm
69 Sekstini Šedesát devět
70 Sytti Sedmdesát
71 Syttiett Sedmdesát jedna
72 Syttito Sedmdesát dva
73 Sytti tre Sedmdesát tři
74 Syttifire Sedmdesát čtyři
75 Syttifem Sedmdesát pět
76 Syttiseks Sedmdesát šest
77 Seventy Seven Sedmdesát sedm
78 Sytti åtte Sedmdesát osm
79 Syttini Sedmdesát devět
80 åtti Osmdesát
81 åttien Osmdesát jedna
82 åttito Osmdesát dva
83 åttitre Osmdesát tři
84 åtti fire Osmdesát čtyři
85 åttifem Osmdesát pět
86 åttiseks Osmdesát šest
87 åtti sju Osmdesát sedm
88 åttiåtte Osmdesát osm
89 åtti ni Osmdesát devět
90 Ninety Devadesát
91 Nitti ett Devadesát jedna
92 Nittito Devadesát dva
93 Nitti tre Devadesát tři
94 Nittifire Devadesát čtyři
95 Nittifem Devadesát pět
96 Nitti seks Devadesát šest
97 Nitti sju Devadesát sedm
98 Nittiåtte Devadesát osm
99 Nittini Devadesát devět
100 Ett hundre Sto