Estonian nummer fra 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Null null -
1 Ett üks -
2 To Kaks -
3 Tre Kolm -
4 Fire Neli -
5 Fem Viis -
6 Seks Kuus -
7 Sju Seitse -
8 åtte Kaheksa -
9 Ni üheksa -
10 Ti Kümme -
11 Elleve üksteist -
12 Tolv Kaksteist -
13 Tretten Kolmteist -
14 Fjorten Neliteist -
15 Femten Viisteist -
16 Seksten Kuusteist -
17 Seventeen Seitseteist -
18 Atten Kaheksateist -
19 Nitten üheksateist -
20 Tjue Kakskümmend -
21 Tjueen Kakskümmend üks -
22 Tjueto Kakskümmend kaks -
23 Tjuetre Kakskümmend kolm -
24 Tjuefire Kakskümmend neli -
25 Tjuefem Kakskümmend viis -
26 Tjueseks Kakskümmend kuus -
27 Tjue sju Kakskümmend seitse -
28 Tjueåtte Kakskümmend kaheksa -
29 Tjueni Kakskümmend üheksa -
30 Tretti Kolmkümmend -
31 Trettien Kolmkümmend üks -
32 Tretti to Kolmkümmend kaks -
33 Trettitre Kolmkümmend kolm -
34 Trettifire Kolmkümmend neli -
35 Trettifem Kolmkümmend viis -
36 Trettiseks Kolmkümmend kuus -
37 Trettisyv Kolmkümmend seitse -
38 Trettiåtte Kolmkümmend kaheksa -
39 Tretti ni Kolmkümmend üheksa -
40 Førti Nelikümmend -
41 Førti ett Nelikümmend üks -
42 Førtito Nelikümmend kaks -
43 Førtitre Nelikümmend kolm -
44 Førti fire Nelikümmend neli -
45 Førtifem Nelikümmend viis -
46 Førti seks Nelikümmend kuus -
47 Førti syv Nelikümmend seitse -
48 Førtiåtte Nelikümmend kaheksa -
49 Førti ni Nelikümmend üheksa -
50 Femti Viiskümmend -
51 Femtien Viiskümmend üks -
52 Femtito Viiskümmend kaks -
53 Femtitre Viiskümmend kolm -
54 Femtifire Viiskümmend neli -
55 Femtifem Viiskümmend viis -
56 Femtiseks Viiskümmend kuus -
57 Femti sju Viiskümmend seitse -
58 Femtiåtte Viiskümmend kaheksa -
59 Femtini Viiskümmend üheksa -
60 Seksti Kuuskümmend -
61 Sekstien Kuuskümmend üks -
62 Sekstito Kuuskümmend kaks -
63 Sekstitre Kuuskümmend kolm -
64 Sekstifire Kuuskümmend neli -
65 Sekstifem Kuuskümmend viis -
66 Sekstiseks Kuuskümmend kuus -
67 Sekstisju Kuuskümmend seitse -
68 Sekstiåtte Kuuskümmend kaheksa -
69 Sekstini Kuuskümmend üheksa -
70 Sytti Seitsekümmend -
71 Syttiett Seitsekümmend üks -
72 Syttito Seitsekümmend kaks -
73 Sytti tre Seitsekümmend kolm -
74 Syttifire Seitsekümmend neli -
75 Syttifem Seitsekümmend viis -
76 Syttiseks Seitsekümmend kuus -
77 Seventy Seven Seitsekümmend seitse -
78 Sytti åtte Seitsekümmend kaheksa -
79 Syttini Seitsekümmend üheksa -
80 åtti Kaheksakümmend -
81 åttien Kaheksakümmend üks -
82 åttito Kaheksakümmend kaks -
83 åttitre Kaheksakümmend kolm -
84 åtti fire Kaheksakümmend neli -
85 åttifem Kaheksakümmend viis -
86 åttiseks Kaheksakümmend kuus -
87 åtti sju Kaheksakümmend seitse -
88 åttiåtte Kaheksakümmend kaheksa -
89 åtti ni Kaheksakümmend üheksa -
90 Ninety Üheksakümmend -
91 Nitti ett Üheksakümmend üks -
92 Nittito Üheksakümmend kaks -
93 Nitti tre Üheksakümmend kolm -
94 Nittifire Üheksakümmend neli -
95 Nittifem Üheksakümmend viis -
96 Nitti seks Üheksakümmend kuus -
97 Nitti sju Üheksakümmend seitse -
98 Nittiåtte Üheksakümmend kaheksa -
99 Nittini Üheksakümmend üheksa -
100 Ett hundre Sada -