Finsk nummer fra 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Null Nolla
1 Ett Yksi
2 To Kaksi
3 Tre Kolme
4 Fire Neljä
5 Fem Viisi
6 Seks Kuusi
7 Sju Seitsemän
8 åtte Kahdeksan
9 Ni Yhdeksän
10 Ti Kymmenen
11 Elleve Yksitoista
12 Tolv Kaksitoista
13 Tretten Kolmetoista
14 Fjorten Neljätoista
15 Femten Viisitoista
16 Seksten Kuusitoista
17 Seventeen Seitsemäntoista
18 Atten Kahdeksantoista
19 Nitten Yhdeksäntoista
20 Tjue Kaksikymmentä
21 Tjueen Kaksikymmentäyksi
22 Tjueto Kaksikymmentäkaksi
23 Tjuetre Kaksikymmentä kolme
24 Tjuefire Kaksikymmentäneljä
25 Tjuefem Kaksikymmentäviisi
26 Tjueseks Kaksikymmentä kuusi
27 Tjue sju Kaksikymmentä seitsemän
28 Tjueåtte Kaksikymmentäkahdeksan
29 Tjueni Kaksikymmentä yhdeksän
30 Tretti Kolmekymmentä
31 Trettien Kolmekymmentäyksi
32 Tretti to Kolmekymmentäkaksi
33 Trettitre Kolmekymmentä kolme
34 Trettifire Kolmekymmentä neljä
35 Trettifem Kolmekymmentä viisi
36 Trettiseks Kolmekymmentä kuusi
37 Trettisyv Kolmekymmentäseitsemän
38 Trettiåtte Kolmekymmentä kahdeksan
39 Tretti ni Kolmekymmentä yhdeksän
40 Førti Neljäkymmentä
41 Førti ett Neljäkymmentä yksi
42 Førtito Neljäkymmentä kaksi
43 Førtitre Neljäkymmentä kolme
44 Førti fire Neljäkymmentä neljä
45 Førtifem Neljäkymmentäviisi
46 Førti seks Neljäkymmentä kuusi
47 Førti syv Neljäkymmentä seitsemän
48 Førtiåtte Neljäkymmentä kahdeksan
49 Førti ni Neljäkymmentä yhdeksän
50 Femti Viisikymmentä
51 Femtien Viisikymmentä yksi
52 Femtito Viisikymmentä kaksi
53 Femtitre Viisikymmentä kolme
54 Femtifire Viisikymmentä neljä
55 Femtifem Viisikymmentä viisi
56 Femtiseks Viisikymmentä kuusi
57 Femti sju Viisikymmentä seitsemän
58 Femtiåtte Viisikymmentä kahdeksan
59 Femtini Viisikymmentä yhdeksän
60 Seksti Kuusikymmentä
61 Sekstien Kuusikymmentä yksi
62 Sekstito Kuusikymmentä kaksi
63 Sekstitre Kuusikymmentäkolme
64 Sekstifire Kuusikymmentä neljä
65 Sekstifem Kuusikymmentä viisi
66 Sekstiseks Kuusikymmentä kuusi
67 Sekstisju Kuusikymmentä seitsemän
68 Sekstiåtte Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sekstini Kuusikymmentä yhdeksän
70 Sytti Seitsemänkymmentä
71 Syttiett Seitsemänkymmentä yksi
72 Syttito Seitsemänkymmentä kaksi
73 Sytti tre Seitsemänkymmentä kolme
74 Syttifire Seitsemänkymmentä neljä
75 Syttifem Seitsemänkymmentä viisi
76 Syttiseks Seitsemänkymmentä kuusi
77 Seventy Seven Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Sytti åtte Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Syttini Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 åtti Kahdeksankymmentä
81 åttien Kahdeksankymmentä yksi
82 åttito Kahdeksankymmentä kaksi
83 åttitre Kahdeksankymmentä kolme
84 åtti fire Kahdeksankymmentä neljä
85 åttifem Kahdeksankymmentä viisi
86 åttiseks Kahdeksankymmentä kuusi
87 åtti sju Kahdeksankymmentä seitsemän
88 åttiåtte Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 åtti ni Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Ninety Yhdeksänkymmentä
91 Nitti ett Yhdeksänkymmentäyksi
92 Nittito Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Nitti tre Ninety kolme
94 Nittifire Ninety neljä
95 Nittifem Yhdeksänkymmentä viisi
96 Nitti seks Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Nitti sju Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Nittiåtte Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Nittini Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Ett hundre Sata